Chủ trương của website Lam Thành Cổ - LAM THÀNH CỔ - Diễn đàn tin tức GĐPT
1
CHÀO MỪNG ANH CHỊ EM LAM VIÊN GHÉ THĂM TRANG NHÀ LAM THÀNH CỔ - QUẢNG TRỊ

      Nhằm thực hiện mục đích, tôn chỉ của mình, trang nhà Lam Thành Cổ chủ trương:

    1 Phục vụ mục đích và lý tưởng Gia đình Phật tử Việt Nam: Đào luyện Thanh - Thiếu - Đồng niên tin Phật thành Phật tử chân chính. Góp phần phụng sự Đạo pháp và xây dựng xã hội.

    1 Các thông tin, tài liệu, sáng tác nhằm góp phần ổn định, thống nhất để giải quyết mọi bất đồng, cùng nhau thương yêu, đoàn kết và phát triển Gia đình Phật tử.

                    1 Nội dung và hình thức của các tài liệu, thông tin, sáng tác, diễn đàn phải có mục đích xây dựng theo đúng châm ngôn, mục đích và điều luật của Gia đình Phật tử, văn phong nghiêm chỉnh.

                        Trang nhà của Lam Thành Cổ  thành tâm kêu gọi sự chỉ giáo của Chư tôn đức Tăng Ni, sự cộng tác của tất cả Phật tử, Ban bảo trợ quan tâm hơn nữa đến Gia đình Phật tử. Đồng thời xin được quyền không đăng tải các tin tức, bài viết có nội dung không phù hợp với chủ trương trên. Khi trích đăng các nội dung của trang nhà Lam Thành Cổ xin vui lòng dẫn nguồn http://lamthanhco.com.

         Mọi ý kiến xây dựng, đóng góp hoặc gửi tin tức, bài vở xin liên lạc với Ban Biên Tập tại địa chỉ email: bbtlamthanhco@gmail.com  hoặc bấm vào đây (dành cho Cộng tác viên)