1
CHÀO MỪNG ANH CHỊ EM LAM VIÊN GHÉ THĂM TRANG NHÀ LAM THÀNH CỔ - QUẢNG TRỊ
Đăng lúc: 19-02-2019 11:29:44 AM | Đã xem: 84 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIN TỨC - SỰ KIỆN , DANH TĂNG
Thiền sư Chí Khả (1710 – 1744) Chùa Sắc Tứ Tịnh Quang – Quảng Trị

Thiền sư Chí Khả (1710 – 1744) Chùa Sắc Tứ Tịnh Quang – Quảng Trị

Tổ sư vốn người Trung Quốc, sinh trưởng trong một gia đình thâm tín Phật pháp. Lúc mang thai, bà mẹ mộng thấy một con chim Hạc từ ngọn núi phía nam bay lại, sau đó, Ngài được sinh ra, thân tướng khôi ngô, mày thanh mắt sáng.

Đăng lúc: 18-12-2018 11:23:00 AM | Đã xem: 188 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: DANH TĂNG

Hòa thượng Bích Phong (1901 - 1968)

Đại sư Chân Đạo Chánh Thống họ Nguyễn, người làng Trung Kiên huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị, sinh ngày 30 tháng chạp năm Canh Tý, tức 18 tháng 2 năm 1901. Thân phụ là cụ Nguyễn Thuyên và mẹ là bà Nguyễn Thị Chợ.

Đăng lúc: 18-12-2018 11:20:46 AM | Đã xem: 52 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: DANH TĂNG

Hòa thượng Quang Phú (1921 - 1975)

Hòa thượng tên thật là Đỗ Quang Phú, hiệu Thiên Hồ. Sinh quán ở làng Bích Khê, phủ Triệu Phong, tỉnh Quang Trị. Năm 15 tuổi, Ngài đầu sư với Hòa thượng Viên Quang ở chùa Châu Lâm - Huế.

Đăng lúc: 18-12-2018 11:09:48 AM | Đã xem: 212 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: DANH TĂNG

Ni sư Diệu Tri (1939 – 1966)

Ni Diệu Tri, tục danh là Lê Thị Hiếu, Pháp danh Tâm Lương, sinh ngày 1.1.1939 tại làng Phước Mỹ, Triệu Phong, Quảng Trị. Thân phụ là Cụ ông Lê Văn Phò và thân mẫu là Cụ bà Ngô Thị Thí.

Đăng lúc: 18-12-2018 11:04:31 AM | Đã xem: 52 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: DANH TĂNG
Hòa thượng Giác Viên (? –1942)

Hòa thượng Giác Viên (? –1942)

Hòa thượng Giác Viên thế danh là Đỗ Khắc Dụng người làng Bích Khê, phủ Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Thân sinh của Hòa thượng là cụ Đỗ Chí Thiện, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Quốc; gia đình thuộc Nho giáo. Thân sinh Hòa thượng làm Thư lại bộ Hộ trong triều Nguyễn, sau về hưu.

Đăng lúc: 18-12-2018 10:26:45 AM | Đã xem: 177 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: DANH TĂNG
Hòa thượng Hưng Mãn (1901 – 1964)

Hòa thượng Hưng Mãn (1901 – 1964)

Hòa thượng thế danh là Đỗ Thông ( tức Đỗ Trọng Tường ) sinh năm Nhâm Dần (1901) và mất ngày 21 tháng 6 năm Giáp Thìn (1964). Quê ở Bích Khê, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Ngài sinh ra trong một gia đình nho giáo, kính tín Tam bảo. Thân phụ là cụ ông Đỗ Cận và thân mẫu là cụ bà Lê Thị Cầm, cả hai đều cùng quê ở Quảng Trị.

Đăng lúc: 18-12-2018 10:20:08 AM | Đã xem: 145 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: DANH TĂNG
Hòa Thượng Trí Quảng (chùa Từ Ân, Huế)

Hòa Thượng Trí Quảng (chùa Từ Ân, Huế)

Hòa thượng húy Không Tâm, hiệu Bích Đàm, tự Trí Quảng; thế danh Đỗ Trí Quảng, sinh năm Ất Mão (1915); nguyên quán tại Bích Khê, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Đăng lúc: 18-12-2018 10:12:29 AM | Đã xem: 32 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: DANH TĂNG
Hòa Thượng Giới Hương

Hòa Thượng Giới Hương

Hòa thượng thế danh Hoàng Đức Long, húy Tâm Trực, tự Giới Hương; sinh vào giờ Tý ngày 15.11.Đinh Sửu (17/8/1937) trong một gia đình Nho phong, thâm tín Phật pháp; tại làng Hội Yên, tổng An Nhơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Đăng lúc: 18-12-2018 10:10:18 AM | Đã xem: 23 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: DANH TĂNG

Hòa thượng Đạo Minh Phổ Tịnh ( ? – 1816)

Hòa thượng ở thế thứ 38 dòng Lâm Tế, nhưng là đời thứ 4 của phái Thiền Liễu Quán - Nam Hà, húy là Đạo Minh, hiệu là Phổ Tịnh, thụy là Viên Nhất. Hòa thượng vốn dòng họ Nguyễn thế danh Nguyễn Văn Hiến ở thôn Tây An, xã Long Phước, huyện Duy Xuyên, phủ Thăng Bình, Quảng Nam. Nguyên từ đời ông nội vì tòng quân nên ra đóng trú ở Trung Kiên, tổng Bích La, huyện Đăng Xương, Quảng Trị. Vì đó mà sinh quán của Ngài là ở làng Trung Kiên này.

Đăng lúc: 18-12-2018 10:08:13 AM | Đã xem: 28 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: DANH TĂNG
Tổ Nhất Định (1784 - 1847)

Tổ Nhất Định (1784 - 1847)

Tổ sư húy thượng Tánh hạ Thiên, hiệu Nhất Định, thuộc đời thứ 76 từ Tổ Ma ha Ca-diếp ở Tây Trúc, đời thứ 39 Thiền phái Lâm Tế ở Đông độ và đời thứ 5 Thiền phái Thiệt Diệu Liễu Quán, Việt Nam.

Đăng lúc: 18-12-2018 10:02:16 AM | Đã xem: 26 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: DANH TĂNG
Đại lão Hoà Thượng Thích Khả Tấn

Đại lão Hoà Thượng Thích Khả Tấn

Hòa thượng thế danh Trần Lý Hòe. Sinh vào giờ Dần ngày 11 tháng 2 năm Mậu Ngọ (2/2/1918) tại làng Trung Kiên, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị. Thân phụ là cụ ông Trần Lý Đường và cụ bà Lê Thị Tác. Gia đình nhiều đời sùng mộ Phật pháp. Nhà có 5 anh chị em, Hòa thượng là con thứ hai.

Đăng lúc: 18-12-2018 09:56:11 AM | Đã xem: 12 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: DANH TĂNG
Ngài Phước Chỉ chùa Tường Vân Huế

Ngài Phước Chỉ chùa Tường Vân Huế

Đại sư họ Nguyễn. Thuở ấu thời tên là Thuận. Quê quán ở Đa Nghĩa, tỉnh Quảng Trị. Thân phụ là Thanh Đức, về già xuất gia làm Tăng tại chùa Xuân Tây. Sư sinh giờ Ngọ, ngày mùng năm tháng năm, năm Mậu Ngọ, Tự Đức thứ 11 (1858).

Đăng lúc: 18-12-2018 09:52:10 AM | Đã xem: 18 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: DANH TĂNG
Ni trưởng Thích nữ Thể Quán (1911 - 1982)

Ni trưởng Thích nữ Thể Quán (1911 - 1982)

Ni trưởng thế danh là Thái Thị Hậu, sinh ngày 14 tháng 3 năm Tân Hợi (12/04/1911) tại Kinh đô Huế. Nguyên quán làng Quy Thiện, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Từ thuở ấu thơ, Ni trưởng được thân phụ cho quy y với hòa thượng Trú trì chùa Quy Thiện cho Pháp danh Không Luân.

Đăng lúc: 18-12-2018 09:46:08 AM | Đã xem: 23 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: DANH TĂNG
Tiểu sử Ngài Tâm Tịnh

Tiểu sử Ngài Tâm Tịnh

"Ngài họ Hồ đã nhiều đời theo Phật, thế danh là Hửu Vĩnh. Ngài sinh vào lúc nữa đêm (Tí khắc) ngày 18 tháng 5 năm Mậu Thìn, Tự Đức 21 (1868), chánh quán thôn Trung Kiên, tổng Bích La, phủ Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị."

Đăng lúc: 18-12-2018 09:41:39 AM | Đã xem: 28 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: DANH TĂNG
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Mãn Giác ( 1929 – 2006)

Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Mãn Giác ( 1929 – 2006)

Hòa Thượng họ Võ, húy Viết Tín, Pháp danh Nguyên Cao, tự Mãn Giác, hiệu Huyền Không, sinh năm kỷ tỵ (1929) tại Huế, nguyên quán làng Phương Lang, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Đăng lúc: 18-12-2018 09:38:25 AM | Đã xem: 20 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: DANH TĂNG
HÒA THƯỢNG THÍCH HƯNG DỤNG (1915 – 1998)

HÒA THƯỢNG THÍCH HƯNG DỤNG (1915 – 1998)

Hòa thượng Thích Hưng Dụng pháp danh Trừng Hóa, pháp tự Lương Bật, nối pháp đời thứ 42 dòng thiền Lâm Tế. Ngài thế danh Đào Ngọc Thố, sinh ngày mùng 8 tháng 8 năm Ất Mão 1915, tại làng Trung Kiên, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Song thân là cụ ông Đào Văn Độ và cụ bà Đỗ Thị Phấn. Ngài là con trưởng trong gia đình có 6 anh em.

Đăng lúc: 18-12-2018 09:31:55 AM | Đã xem: 22 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: DANH TĂNG
Hòa thượng Thích Viên Minh

Vài nét về tiểu sử Hòa thượng Viên Minh

Hòa thượng Viên Minh sinh năm 1944, tại QuảngTrị. Xuất gia và thọ giới Sa di năm 1964; thọ giới Cụ túc năm 1965 tại trụ sở Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam - Kỳ Viên Tự, Quận 3 Sài Gòn.

Đăng lúc: 18-12-2018 09:22:47 AM | Đã xem: 29 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: DANH TĂNG
Đăng lúc: 21-04-2018 06:46:33 AM | Đã xem: 439 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIN TỨC - SỰ KIỆN , DANH TĂNG
Hòa thượng Thích Giác Hạnh (1880-1981)

Hòa thượng Thích Giác Hạnh (1880-1981)

Hòa thượng họ Nguyễn thế danh là Đức Cử, đạo hiệu là Thích Giác Hạnh, sinh ngày 13 tháng 6 năm Canh Thìn (1880- P.L. 2423) tại làng Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Đăng lúc: 24-12-2016 09:59:00 PM | Đã xem: 1121 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: DANH TĂNG
 
1

LIÊN KẾT LAM


   
 
 
 
 
 

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 1316
  • Tháng hiện tại: 17106
  • Tổng lượt truy cập: 4068103