1
CHÀO MỪNG ANH CHỊ EM LAM VIÊN GHÉ THĂM TRANG NHÀ LAM THÀNH CỔ - QUẢNG TRỊ

Vàng ngọc phải chăng là hạnh phúc

Thời Phật tại thế, có một vị Quốc vương tên là Ða Vị Tả kính thờ cả 69 dòng ngoại đạo. Bỗng một ngày vua phát thiện tâm muốn bố thí rất nhiều, bao nhiêu của báu chất đấy như núi, rao rằng hễ ai đến xin đều cho bốc đi một nắm.

Đăng lúc: 16-12-2016 10:19:21 PM | Đã xem: 219 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO

Công chúa Ly Cấu

Ngoài cái việc làm người con hiếu, Công chúa còn giúp vua cha nhiều ý kiến lành mạnh để trị nước an dân, nhờ vậy mà các nịnh thần tham quan ô lại không mọc lên, nên nhà vua tận hưởng thái bình, mà dân chúng thời ấy thật đã sống đúng nghĩa an cư lạc nghiệp. Vì thế nhà vua đối với Công chúa chẳng những yêu quý mà còn kính nể như một ngườ bạn vậy.

Đăng lúc: 16-12-2016 10:18:38 PM | Đã xem: 250 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO

Tinh Tấn vì đạo hay là Tôn Giả Phú Lâu Na

Mùa Ðông đã tàn, khí trời dần dần ấm áp. Dưới ánh sánh bình minh, muôn cánh hoa đang vươn mình phô sắc. Trên cành, chim chóc đã rời tổ cất tiếng hát trong trẻo, như để chào mừng ánh sáng đã trở về, hay để tiễn chân nhà Ðạo sĩ sắp lên đường quên mình vì Ðạo.

Đăng lúc: 16-12-2016 10:17:06 PM | Đã xem: 242 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO

Tiếng đàn vi diệu

Trong một đêm trăng sáng, trời trong xanh hiền lành như một tâm hồn giải thoát. Trong Kỳ Hoàntịnh xá, Ðức Phật trang nghiêm ngồi trên Bửu tọa, hào quang ngũ sắc tỏa khắp quang Ngài ánh sáng chói ngời làm tăng thêm vẻ uy nghi của một đấng Thế Tôn.

Đăng lúc: 16-12-2016 10:16:19 PM | Đã xem: 220 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO

Giao du cần chọn bạn

Trong Tuyết Sơn có một khu rừng cây cối um tùm, có đủ thứ quả thơm ngon, lại ở về phía mặt trời soi luôn, được thêm phần ấm áp.

Đăng lúc: 16-12-2016 10:15:32 PM | Đã xem: 221 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO

Thầy nhường đệ tử đi trước

Thuở xưa, ở chùa Tước Lý có một vị Trưởng lão Tỳ kheo đắc quả A La Hán. Một hôm, vị Tỳ kheo dẫn ông Sa di vào thành hóa đạo. Ông Sa di gánh y bát rất nặng theo sau Thầy.

Đăng lúc: 16-12-2016 10:14:35 PM | Đã xem: 229 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO

Hoàng tử A Xà Thế

Hoàng tử A Xà Thế, bị Ðề Bà Ðạt Ða xúi dục, âm mưu sát hại vua cha là Tần Bà Ta La để chiếm ngôi. Nhưng công việc bị bại lộ, A Xà Thế bị bắt quả tang, và người cha đầy lòng từ bi không đành sử phạt xứng đáng như quần thần xin, mà nhường ngôi vàng cho Hoàng tử vì thấy con thèm muốn làm vua.

Đăng lúc: 16-12-2016 10:14:00 PM | Đã xem: 286 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO

Chuyện Dũng Mãnh

Xưa kia có một vị Thiền sư tên là Diệu Pháp ở chùa Dư Sơn, tuổi đã ngoài bảy mươi. Một hôm, Thiền sư đang ngồi niệm Phật trên bàn thạch, bỗng thấy một người nhảy xuống suối tắm, cách Thầy độ mười thước. Thầy trừng mắt nhìn một hồi lâu rồi than rằng:

Đăng lúc: 16-12-2016 10:12:37 PM | Đã xem: 234 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO

Bố thí thân mạng

Về thời kỳ quá khứ xa xăm, trên một đại thọ có ổ chim năm con. Một chim trống, một chim mái và ba chim con.

Đăng lúc: 16-12-2016 10:00:20 PM | Đã xem: 251 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO

Nên kính trọng người già cả đức hạnh

Thuở Ðức Phật còn tại thế, một hôm chư Tăng hội lại rất đông để hầu Phật. Nhiều Thầy Tỳ kheo choán chỗ rộng lớn, có vị một mình chiếm hai hoặc ba chỗ. Ðại Ðức Xá Lợi Phất đến sau, không có chỗ ở, đành phải ở ngoài trời. Khuya lại đi kinh hành gặp Ðức Thế Tôn, Ðức Thế Tôn đã biết chuyện ấy, nhưng để đến khi gặp đức Xá Lợi Phất, Ngài hỏi tại sao ở ngoài đồng. Ðại Ðức Xá Phất mới bạch rằng: “Bạch Ðức Thế Tôn! Vì con đến trễ nên không có chỗ nghỉ”.

Đăng lúc: 16-12-2016 09:59:32 PM | Đã xem: 229 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO

Bố thí vật thực

Thuở xưa, bên cõi Thiên Trúc, có năm anh em phú thương kia cử hành một cuộc lễ tế long trọng, và nhằm cơ hội này mới tổ chức một cuộc bố thí vỉ đại giúp mọi người nghèo khổ.

Đăng lúc: 16-12-2016 09:57:55 PM | Đã xem: 229 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO

Con sư tử trọng pháp

Ðầu đời mạt pháp về thời Ðức Phật Tỳ Bà Thi, tại sứ Ba La Nại có một hòn núi tên là Tiên Thánh Sơn. Trong núi thường có các vị Sa môn Bích Chi Phật tu hành. Thường thường có các loài cầm thú hay đến gần gũi để nghe thuyết pháp. Có một con sư tử tên là Kiên Thệ, lông ánh sắc vàng, sức mạnh địch trên một ngàn con. Một khi rống lên thì chim bay phải rớt xuống, loài thú phải ẩn nấm sợ hãi.

Đăng lúc: 16-12-2016 09:55:06 PM | Đã xem: 308 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO
 

LIÊN KẾT LAM