HƯỚNG THIỆN - LAM THÀNH CỔ - Diễn đàn tin tức GĐPT
1
CHÀO MỪNG ANH CHỊ EM LAM VIÊN GHÉ THĂM TRANG NHÀ LAM THÀNH CỔ - QUẢNG TRỊ

Tập dựng lều

Tập dựng lều

Đăng lúc: 16-12-2016 11:01:04 PM | Đã xem: 241 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: HƯỚNG THIỆN

Khái niệm về mật thư

Khái niệm về mật thư

Đăng lúc: 16-12-2016 10:59:35 PM | Đã xem: 226 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: HƯỚNG THIỆN

Băng tay chân

Băng tay chân

Đăng lúc: 16-12-2016 10:58:08 PM | Đã xem: 214 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: HƯỚNG THIỆN

Tìm phương hướng bằng mặt trời, mặt trăng

Có nhiều cách để tìm phương hướng, trong chương trình Bậc Hướng Thiện, giới thiệu cách tìm phương hướng: - Tìm phương hướng bằng mặt trời, - Tìm phương hướng bằng mặt trăng.

Đăng lúc: 16-12-2016 10:57:15 PM | Đã xem: 263 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: HƯỚNG THIỆN

Dấu đi đường

Thuộc các dấu đi đường trong bảng sau:

Đăng lúc: 16-12-2016 10:55:51 PM | Đã xem: 239 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: HƯỚNG THIỆN

Thuộc bảng ký hiệu Morse, truyền và nhận tin bằng còi

Hiện nay, hệ thống bưu điện trên thế giới không còn sử dụng tín hiệu Morse để truyền đi các bức điện tín nữa. Bởi vì nó đã nhường chỗ cho những phương tiện hiện đại của công nghệ thông tin như: Fax, Email… những kiểu truyền tin này đã phổ biến rộng rãi trên khắp toàn cầu thông qua đường dẫn truyền Internet.

Đăng lúc: 16-12-2016 10:53:28 PM | Đã xem: 289 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: HƯỚNG THIỆN

Các gút: gút dẹp, gút dệt, đầu dây, quai chèo, số 8, sơn ca, thâu nới dây

Các gút: gút dẹp, gút dệt, đầu dây, quai chèo, số 8, sơn ca, thâu nới dây

Đăng lúc: 16-12-2016 10:50:46 PM | Đã xem: 2771 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: HƯỚNG THIỆN

Lịch sử Phật giáo Việt Nam (thời du nhập)

Lịch sử Phật giáo Việt Nam (thời du nhập)

Đăng lúc: 16-12-2016 10:35:07 PM | Đã xem: 240 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: HƯỚNG THIỆN

Sắc phục GĐPT

Để tạo sự đồng nhất của một tổ chức, người ta thường đòi hỏi các thành viên phải mặc áo quần đồng phục. Tùy theo mục đích của tổ chức, đồng phục cũng được chọn lựa để biểu lộ tinh thần của tổ chức đó. Đối với Gia Đình Phật Tử Việt Nam thì bộ “sắc phục áo Lam” là hình ảnh tiêu biểu trước nhất cho GĐPT bởi nó thể hiện niềm tin Đạo pháp, tinh thần bình đẳng hòa đồng, tâm hồn tươi trẻ; đức tính khiêm tốn, dịu dàng, nếp sống bình dị trong sáng thanh cao của người đoàn viên GĐPT.

Đăng lúc: 16-12-2016 10:34:27 PM | Đã xem: 202 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: HƯỚNG THIỆN
Đăng lúc: 16-12-2016 10:33:41 PM | Đã xem: 194 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: HƯỚNG THIỆN

Ý nghĩa huy hiệu hoa sen GĐPT

Thông thường thì bất kỳ tổ chức, đoàn thể nào cũng có một dấu hiệu riêng làm biểu tượng cho tinh thần, mục đích lý tưởng cho đoàn thể đó. GĐPT chúng ta lấy hoa sen trắng 8 cánh nằm trên nền tròn xanh lục làm biểu tượng cho tổ chức, nó được đeo nơi ngực của mỗi chúng ta.

Đăng lúc: 16-12-2016 10:32:51 PM | Đã xem: 514 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: HƯỚNG THIỆN

Dâng hương hoa cúng Phật

Dâng hương hoa cúng Phật

Đăng lúc: 16-12-2016 10:31:08 PM | Đã xem: 259 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: HƯỚNG THIỆN

Ăn Chay - Niệm Phật

Ăn Chay - Niệm Phật

Đăng lúc: 16-12-2016 10:30:08 PM | Đã xem: 229 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: HƯỚNG THIỆN
Đăng lúc: 16-12-2016 10:29:22 PM | Đã xem: 199 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: HƯỚNG THIỆN

Nghi Thức Tụng Niệm

Nghi Thức Tụng Niệm

Đăng lúc: 16-12-2016 10:27:29 PM | Đã xem: 249 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: HƯỚNG THIỆN

Mười Điều Thiện

Mười Điều Thiện

Đăng lúc: 14-11-2015 10:33:48 AM | Đã xem: 344 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: HƯỚNG THIỆN

Thực Tập Chánh Niệm

Thực Tập Chánh Niệm

Đăng lúc: 14-11-2015 10:30:10 AM | Đã xem: 343 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: HƯỚNG THIỆN

Lược Sử Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Lược Sử Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Đăng lúc: 14-11-2015 10:25:18 AM | Đã xem: 410 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: HƯỚNG THIỆN

Mục Đích - Châm Ngôn - Điều Luật Gia Đình Phật Tử

Mục Đích - Châm Ngôn - Điều Luật Gia Đình Phật Tử

Đăng lúc: 14-11-2015 10:18:22 AM | Đã xem: 425 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: HƯỚNG THIỆN

Tam Bảo và Tam Quy - Ngũ Giới

Tam Bảo và Tam Quy - Ngũ Giới

Đăng lúc: 01-11-2015 01:33:28 AM | Đã xem: 340 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: HƯỚNG THIỆN